Udskriv denne side

Gå-, løbe- og cykelture

Hjertestien

Hjertestien er anlagt som et ottetal med to ruter på henholdsvis 2,2 km. og 4,1 km., der også kan slås sammen til en lidt længere rute på 6,3 km. Du kan læse mere i folderen om Hjertestien, hvor du også finder et kort over området.

Glostrup Kunstrute

Glostrup Kommune udgav i 2010 en kunstbog, KIG - Kunst I Glostrup, som i ord og billeder fortæller om alle de skulpturer og udsmykninger, som du finder i bybilledet.

Bogen fortæller også om en lang række af de kunstværker, som er indendørs i offentlige bygninger. Bl.a. finder du i bogen alle borgmesterportrætterne, som hænger i Kommunalbestyrelsessalen. Kunstbogen kan købes på Glostrup Bibliotek for 75 kr.

Glostrup Kunstrute er et kort med en rute, som fører rundt til alle de udendørs værker fra kunstbogen. Hele ruten er ca. 16 km lang, men der er også to kortere alternativer, som kun fører rundt til dele af kunstværkerne. Kortet indeholder GPS koordinator til alle værker på ruten. Du kan hente den trykte udgave af kortet gratis på Glostrup Bibliotek eller du kan downloade det her.

Se også den interaktive tur rundt til alle udendørs skulpturer i Glostrup.

Vestegnsruten

Vestegnsruten er et sammenhængende stiforløb, der snor sig gennem de syv kommuner på Vestegnen. Ruten er på 42,195 km lang og er godkendt af Dansk Atletik Forbund som maratonrute. Du kan hente et kort over ruten her.

Kløverstien - overordnet folder

Kløverstien består af 4 ruter på henholdsvis 2,4 - 4,8 - 7,6 og 15,9 km.
Hver rute har et forskelligt tema, og fører forbi en række interessepunkter.

Grøn rute, Kulturruten på 2,4 km. tager dig gennem Glostrups bymidte, hvor du kan opleve skulpturer og arkitektur.

Blå rute, Baneruten på 4,8 km. fører dig syd for banen, hvor du finder en række skjulte perler fra Glostrups historie.

Rød rute, Parkruten på 7,6 km. tager dig med gennem flere af Glostrups smukke parker og grønne områder.

Sort rute, Liljeruten på 15,9 km fører dig gennem både by, skov og land helt op til Glostrups nordlige kommunegrænse.

Du kan hente kort over ruterne og beskrivelser af interessepunkterne via nedenstående links. Du kan også finde kortene på Glostrup Bibliotek. Det store kort over alle ruterne finder du desuden også på Kløverstipælen, som markerer rutens startsted i Præstegårdshaven.

Alle ruterne ligger også i Endomondo, som du kan hente til din smartphone via Google Play eller til din iPhone via app store.

Kulturruten lille folder (grøn rute 2,4 km)

Den grønne rute tager dig igennem Glostrups bymidte, hvor du kan opleve bl.a. skulpturer og arkitektur, herunder skulpturerne "Verdens Hånd/Verdens Mund", "Lykken", "To Søstre i Leg", "Due Volte", samt "Stående" og "Liggende Høne", Lokalhistorisk Arkiv, Glostrup Fritidscenter og Svømmehal, Glostrup Bio, Glostrup Rådhus, Bryggervillaen, Aktivitetscenter Sydvestvej og Glostrup Torv.
En uddybende beskrivelse kan ses på Kulturrutens interessepunkter.

Baneruten lille folder (blå rute 4,8 km)

Den blå Kløversti kaldes Baneruten, fordi den tager dig en tur med syd for jernbanen. Banen fra 1847 kan ses som et symbol på Glostrups udvikling.
Ruten bringer dig også forbi Glostrup Kirke, Ringvejskrydset, L’Oréalbygningen, Retten i Glostrup, Sunlight, Koldinghus, Gas- og vandværket, Naturlegepladsen, Park Hotel, Glostrup Shoppingcenter og Den gamle møllesten.
En uddybende beskrivelse kan ses på Banerutens interessepunkter.

Parkruten lille folder (rød rute 7,6 km)

Den røde rute tager dig med forbi en række af Glostrups mange dejlige grønne områder og parker.
Den bringer dig forbi Præstegårdshaven, Rådhusparken, Konsulindelunden, Egeparken, Glostrup Idrætspark, Aktivitetsområdet for gadeidræt, Hospitalsparken, Solvangsparken, Stillehaven, Byparken og Vandtårnet.
En uddybende beskrivelse kan ses på Parkrutens interessepunkter.

Liljeruten i ord og billeder (sort rute 15,9 km)

Den sorte rute bringer dig forbi Just Andersens hus, Glostrup Motorbane, Udgravningen i Hvissinge, Ejby Gadekær, Sommerbyerne, Harrestrup Å, Vestforbrændingen, Ejby Mose, Hvissingestenen, Oxbjerget, Vestskoven, Aktivitetsparken i Hvissinge, Hvissinge Øst, Hvissinge Gadekær, Østervangskirken, Dalvangsvej og Vestegnens Sprog- og kompetencecenter.
En uddybende beskrivelse kan ses på Liljerutens interessepunkter.